[work] 作品|璞趣江南住家案

design by 德力設計Supervision bydesign by 許宏章 / flowerstyle [...]

Share

[interior] 化整為「靈」的設計|璞趣江南住家案

圖片引用自<璞趣江南住家案> [文:宏彰] 這是一個「客變」的住家空間案,前前後後歷時兩年,不含陽 [...]

Share

[work] 作品|康橋原味謝公館

作品|康橋原味謝公館 ………………&# [...]

Related Posts with Thumbnails
Share
  • 加入臉書粉絲團